En video installation af Mette Gitz-Johansen vises i forbindelse med projekt BROOOM! i udstillingsvinduet på RACA, Gl. Kongevej 37,København fra 18. januar til 8. februar 2008.

Mette Gitz-Johansen har gennem de senere år haft en kunstpraksis, der både inkluderer video, installation, foto og maleri. Stedsspecifikke værker i et krydsfelt mellem de forskellige medier. Eksempelvis
Fenster, der foregik i det offentlige rum på Alexanderplatz i Berlin 2005 i forbindelse med ”Urban Art Stories”, et filmisk projekt hvor udgangspunktet var pladsens niveauer, undergrundsbanens rum kontra pladsens rum, der i sin form fremstod som en spejling af hinanden indbyrdes. Ved hjælp af filmoptagelser af ”livet under pladsen” kunne man aflæse handlingsforløb projiceret på pladsens vejbelægning som glimt fra et sted lige under det sted man befandt sig - en vinduesfornemmelse til en anden virkelighed og de forskellige niveauer blev synliggjort, ”Simplicity´s temptation” i Overgaden Institut for Samtidskunst 2005 tog sit udgangspunkt i ritualets / reflekshandlingens grænsende absurditet, med udgangspunkt i den franske komponist Eric Saties overvejelser omkring en rigid skemalægning af livets betydningsfuldheder og ligegyldigheder, der formelt fastholder en monoton skildring af vanen og gentagelsen i sine overvejelser. Rent praktisk blev det fortællende forløb udvidet med en filmisk iscenesættelse, projiceret punktvist i rummet på installerede scenerier, der både indeholdt objekter og bemalede overflader, ”Somewhere” - en udstilling på Gammelgård, Herlev 2006, der fokuserede på mødet mellem steder og medier i en reference til midlertidige transit rum, som hotellet - banegården – udstillingsstedet, ”Wandering” en videoinstallation – vist på Charlottenborg 2006 – der fremstod som en slags "spejlings-koreografi" baseret på et publikums tilfældige vandring i udstillingsrummet og ”face to face” Trekronergade, Kbh. 2007 med skuespilleren Jens Jørn Spottag - et udstillings og forestillingsprojekt - hvor grundidéen lå i ønsket om at etablere en form for fælles laboratorium, og udvikle en hybrid mellem billedkunst og skuespil. Et udtryk, der blev formet i en vekselvirkning mellem det, der spontant opstod i samarbejdet og de individuelle udtryk - gennem medier som video - tekst - lyd - billede - performativ tilstedeværelse.

Det aktuelle værk ”Crossing the street”, relaterer sig til udstillingsvinduets beliggenhed på Gl. Kongevej, og tager sit udgangspunkt i spejlet / spejlingen som et rum, der både er og ikke er til stede. Konfrontationen med rummet uden for rummet, det reelle og det imaginæres møde i mellemrummet.